"Manual Upsell" nên được sử dụng nếu bạn muốn tăng doanh số của một loạt sản phẩm cụ thể. Bạn sẽ có thể liên kết thủ công chúng với những sản phẩm khác. Khách hàng của bạn sẽ thấy chúng trong đề xuất & tăng giá trị giỏ hàng.


3 bước để thiết lập "Manual Upsell":

BƯỚC 1: Vào Boost UpSell> Manual Upsell> 'Create Offer'BƯỚC 2: Nhập thông tin sau:

 

  • Tên và thông điệp của phiếu mua hàng: Đặt tên cho phiếu mua hàng của bạn để dễ quản lý hoặc để trống (chúng tôi sẽ tự động tạo tên cho bạn)
  • Trạng thái phiếu mua hàng: Chọn hiển thị / ẩn phiếu mua hàng bằng cách bật / tắt nút này.
  • Chọn Sản phẩm Mục tiêu: Nếu khách hàng thêm các sản phẩm này vào giỏ hàng, ưu đãi sẽ bật lên.
  • Chọn Đề xuất sản phẩm: Các sản phẩm xuất hiện trên cửa sổ bật lên khi Sản phẩm mục tiêu được thêm vào giỏ hàng. Nó sẽ thúc đẩy khách hàng của bạn thêm nhiều hơn nữa
  • Phiếu mua hàng giảm giá (tùy chọn): Bạn có thể đặt chiết khấu của phiếu mua hàng hoặc không khi khách hàng mua sản phẩm mục tiêu VÀ sản phẩm được đề xuất. Nhấn nút Phiếu mua hàng giảm giá và phần trăm chiết khấu đầu vào nếu bạn muốn thúc đẩy họ.


BƯỚC 3: Nhấn
"Xác nhận offer"
Bạn đã hoàn tất. Truy cập Tại đây để biết các mẹo tăng giảm giá khác trong Geargag. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng gửi Vé hỗ trợ tại đây, gửi email tới support@geargag.com hoặc inbox cho chúng tôi trong hộp chat