Để sync sản phẩm từ Geargag sang Shopify, bạn làm các bước như sau:

Bước 1. Kết nối Shopify và Geargag tại link: 
https://seller.geargag.com/integrate/shopify

Bước 2
- Tải theme Geargag tại đây: https://www.dropbox.com/s/dyu8h0og8p0z6x5/geargag.zip?dl=0 
- Đăng nhập vào Shopify, upload file .zip tại Online store > Themes.
- Sau khi upload thành công, bạn chọn Action > Pulish

Bước 3.
- Trở lại trang integrate trên Geargag, chọn Action trong phần store đã kết nối.
- Chọn sản phẩm, option màusize của sản phẩm muốn sync sang. Lưu ý, không quá 100 variant mỗi lần sync.
- Kéo xuống cuối trang và bấm Save.


Bước 4.
- Vào Products > All products > chọn các sản phẩm và bấm Sync
- Chọn tên store, platform bạn muốn sync sản phẩm sang > Sync
- Theo dõi trạng thái sync bằng cách bấm vào Go to Integration Settings


Các sản phẩm sync thành công sẽ có trạng thái Synced màu xanh ở cột Status