Các cách tạo đơn hàng trên Geargag

Gửi yêu cầu sản xuất thủ công trên Geargag
Với Geargag, bạn có thể tạo đơn hàng thủ công theo một trong 3 cách sau: Tạo đơn qua Geargag Catalog: Truy cập Geargag Catalog > Tìm sản phẩm cần đặt s...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 2:23 CH
Tạo đơn hàng qua file CSV
Geargag hỗ trợ nhiều phương pháp giúp bạn có thể nhanh chóng tạo đơn hàng sản xuất từ việc tạo đơn hàng thủ công, qua các website tích hợp (Shopify, Etsy,&a...
Tue, 20 Tháng 7, 2021 at 4:25 CH
Tạo đơn hàng qua Geargag Catalog
Từ Catalog, bạn có thể dễ dàng tạo đơn hàng ngay lập tức với sản phẩm vừa chọn với các bước sau: Bước 1. Truy cập Geargag Catalog Xem thêm về cách dùng Ca...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 2:21 CH
Những lỗi thường gặp khi tạo order bằng file CSV
Ngoài cách tạo đơn lẻ thủ công, bạn có thể tạo đơn qua file CSV để tạo nhiều đơn hàng cùng lúc 1 cách nhanh và thuận tiện nhất. Xem thêm HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN H...
Wed, 5 Tháng 5, 2021 at 7:21 CH